جمعه, 9 اسفند 1398

واسنجی و استفاده از داده های ماهواره TRMM در برآورد بارندگی ماهانه و سالانه مناطق جنوب و جنوب شرقی ا

صفوی، مریم

استاد راهنما: معصومه دلبری.- اساتید مشاور: میثم امیری، جمشید پیری.- کارشناسی ارشد( دانشکده آب و خاک، گروه مهندسی آب، رشته مهندسی منابع آب)؛ 1395

دریافت فایل چکیده
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها