پنج‌شنبه, 14 اسفند 1399

توسعه نظام آموزش عالي در منطقه سيستان با تبديل دانشكده كشاورزي به دانشگاه زابل در سال 1378 به نقطه ي اوج خود رسيد. قبل از آن و از سال 1376، دانشگاه زابل شروع به پذیرش دانشجو در رشته زبان و ادبیات عربی نمود، متعاقب آن در سال 1378 و همزمان با تأسیس دانشگاه زابل، رشته زبان وادبیات فارسی نیز بدان اضافه گردید. همراستا با توسعه نظام آموزش عالی در منطقه سیستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی سرانجام در سال 1379 رسماً تأسیس گردید. در حال حاضر 8 گروه ...
ادامه


اخبار و اطلاعیه‌ها
بعدي    

گروه دورانV5.6.1.0