دوشنبه, 7 مهر 1399
مرکز مشاوره

  فصلنامه مرکز


  تازه ها و اخبار
     

   

  تقویم بهداشتی:

  • یازدهم می یا سی ویکم خرداد ماه روز جهانی مبارزه با تنباکو
  • بیستم اکتبر مصادف با بیست وهشتم مهر ماه روز جهانی مبارزه با پوکی استخواند.
  • بیست وسه آبان ماه روز جهانی دیابت
  • چهارم فوریه یا پانزدهم بهمن ماه روز جهانی مبارزه با سرطان


  گروه دورانV5.6.1.0