شنبه, 4 بهمن 1399

  آزمایشگاه های پژوهشکده تالاب بین المللی هامون

  پژوهش هاي مرتبط با تالاب بين المللي هامون در دو بخش ميداني و آزمايشگاهي انجام مي شوند که با تجهیز آزمایشگاه های پژوهشکده فعالیت های علمی در چهار آزمايشگاه مجهز به شرح زير انجام مي گيرد:

  آزمايشگاه بیولوژی حیات وحش و آبزیان

  آزمايشگاه اختصاصي تجزيه و سنجش کيفي آب و محلول ها مي باشد که با امكانات و ادوات موجود در آن مي‌توان مراحل آماده‌سازي، سنجش و تفسير نمونه هاي آب از محيط هاي مختلف طبيعي، صنعتي و کشاورزي را انجام داد. جزئیات


  آزمايشگاه آب و خاک

  آزمايشگاه اختصاصي تجزيه و سنجش کيفي و کمي خاک و آب مي باشد که با امكانات و ادوات موجود در آن مي‌توان به خصوصيات کيفي و کمي خاک و آب از لحاظ فيزيکي و فيزيکوشيميايي پي برد. جزئیات


  آزمايشگاه لیمنولوژی و هیدروبیولوژی
  این آزمایشگاه به منظور بررسي هاي بيولوژيک و با امكانات و ادوات لازم در زمینه های زیستی به کار می پردازد. جزئیات


  آزمایشگاه تکثیر و پرورش آبزیان
  در اين آزمايشگاه مطالعات بيولوژيك آبزيان انجام مي پذيرد همچنين داراي اتاق مخصوص كشت جلبك مي باشد. جزئیات

  واحد مطالعات خشكسالي
  واحد مطالعات خشكسالي مطالعه، تهيه نقشه و ايجاد بانك اطلاعاتي در راستاي پايش خشكسالي در منطقه سيستان را برعهده درد. همچنين تهيه نقشه هاي ريسك، مطالعات RS و GIS در اين واحد انجام مي شود. جزئیات

  برخي پارامترهای قابل اندازه گیری با استفاده از تجهیزات و امکانات آزمايشگاههاي تالاب بین المللی هامون


  گروه دورانV5.6.1.0