ارتباط با مدیریت

نشانی

زابل،جاده بنجار،دانشگاه زابل،ساختمان ولایت،حوزه ریاست

شماره تماس

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۷۶

پست الکترونیک

mmehdipour@uoz.ac.ir