شرح وظایف مدیریت امور حقوقی

 • اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت در امور کیفری و حقوقی

 1. طرح شکایت و تنظیم شکوائیه
 2. تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
 3. پیگیری از طریق مراجع انتظامی (کلانتری، آگاهی)
 4. معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه و اجرای رای صادره
 5. بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری
 6. تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
 7. تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی
 8. شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
 9. اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
 10. بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه لهو علیه دانشگاه

 • شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری: پرونده های مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و موسسات تابعه بخصوص واحدهای آموزشی و نیروی انسانی

 • رسیدگی به پرونده‌های مطرح در مراجع اداری اعم از هیات‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی، هیات‌های تشخیص تأمین اجتماعی، شهرداری و تخلفات ساختمانی واحدهای تابعه دانشگاه و بررسی پرونده‌های مربوط به عدم پرداخت حق بیمه

 • اخذ تعهد جهت فرصت های مطالعاتی، ماموریت آموزشی

 1. اخذ وثیقه‌های ملکی و غیرملکی از متقاضیان
 2. اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
 3. در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
 4. مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

 • بررسی امور ثبتی

 1.  نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
 2. جمع‌آوری مدارک مورد نیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرند.
 3. تهیه و تنظیم اسناد (رسمی - غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و رهن
 4. تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تاکنون سند برای آنها صادر نگردیده است.

 • بررسی و اعلام نظر پیرامون متن پیش نویس قراردادهای تنظیمی دانشگاه

 1. قراردادهای خدماتی و پشتیبانی (ایاب و ذهاب، طبخ و توزیع غذا، تایپ و تکثیر و...)
 2. قرارداهای خرید، نصب و نگهداری (تجهیزات پزشکی، تجهیزات و تاسیسات)
 3. قرارداهای فناوری اطلاعات (سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری، اینترنت)
 4. قراردادهای عمرانی (پیمانکاران حقیقی و حقوقی، مشاوران و غیره)
 5. قراردادهای آموزشی و پژوهشی و ارتباط با صنعت و...
 6. قراردادهای اداری و مالی (بکارگیری نیروی انسانی، حسابرسی و ...)
 7. قراردادهای درمانی و بهداشتی (مشارکت در ارائه خدمات درمانی با سایر دستگاهها)
 8. قراردادهای املاکی (خرید، فروش و اجاره عرصه و اعیان)
 9. انعقاد و تنظیم قراردادهای دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی

 • حمایت قضایی از کارکنان اعم از پیگیری و تشکیل پرونده در مراجع قضایی و حضور در شعب دادگاه جهت دفاع از حقوق آنها
 • بررسی متن بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق با قوانین و مقررات موجود و اعلام نظر حقوقی
 • جمع آوری و تشکیل آرشیو قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلف
 • ارائه مشاوره حقوقی به سایر واحدهای تابعه دانشگاه و کارکنان
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترمد انشگاه و معاونت محترم اداری و مالی در چهارچوب وظایف دفتر حقوقی

کلید واژه ها: حقوقی حقیقی حقوقی دانشگاه قراردادهای جهت بررسی پرونده