معرفی مدیر دفتر حقوقی

محمد مهدی پور
  • مرتبه علمی: مربی
  • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
  • رشته تحصیلی:حقوق جزا و جرم شناسی
  • شماره تماس :۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۷۶
  • شماره نمابر : ---
  • پست الکترونیک: mmehdipour@uoz.ac.ir