ارتباط با هیأت ممیزه دانشگاه

نشانی

زابل،جاده بنجار،دانشگاه زابل،ساختمان ولایت

شماره تماس

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۴۲

پست الکترونیک

audit@uoz.ac.ir