مدیران پیشین امور حقوقی

 • .

  عباس نجاری

  از بدو تاسیس تاسال ۸۶ وضعیت فعلی وکیل پایه یک دادگستری

 • .

  محمدقاسمی درمیان

  از سال ۸۶ لغایت ۸۸ در حین ماموریت فوت نمودند

 • .

  قاسم اسلامی نیا

  ۸۸ لغایت ۸۹ دانشجوی دکتری

 • .

  اسماء سالاری

  ۸۹ لغایت ۹۲

 • .

  امیر کندری

  ۹۲ لغایت ۹۴

 • .

  سعید گوهری

  عضو محترم هیأت علمی

 • .

  حمیدرضا پرهام مهر

  عضو محترم هیأت علمی

 • .

  اسماء سالاری

  عضو محترم هیأت علمی