مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاهمعرفی دانشگاه

.fun-facts-area { background-image: url(/images/www/fa/page/editor/2022/1667036223-funfacts-bg.jpg); position: relative; background-position: center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px; } .single-cities { position: relative; margin-bottom: 30px; overflow: hidden; } .single-cities figure { margin: 0; position: relative; overflow: hidden; border-radius: 5px; } .cities-content { right: 20px; left: auto; text-align: right; } .single-cities img ...

شرح وظایف و اهداف

ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رویت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از ...

توصیه های فرهنگی و اخلاقی

دانشجوی گرامی: رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) می فرماید: «دانشگاه کارخانه آدم سازی است.» در دانشـگاه بهترین های جامعه جوان کشور جمع می شوند و انتظار می رود بهترین آداب، رسوم و اخلاق در آن رایج گشته تا انسان ...

شرح وظایف

برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز همکاری با معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد شرکتهای مشاوره و ...

واحد ارزشیابی دانشجویی و فرهنگی

اهداف و وظایف اجرای مصوبات و دستورالعمل­های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی. همکاری با گروه ­های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... دانشگاه براساس الگوهای تنظیم ...

واحد ارزشیابی اداری و مالی

اهداف و وظایف اجرای مصوبات و دستورالعمل­های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی. همکاری با گروه ­های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... دانشگاه براساس الگوهای تنظیم ...

واحد ارزشیابی پژوهشی

اهداف و وظایف اجرای مصوبات و دستورالعمل­های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی. جمع ­آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده ­ها و دسته ­بندی اطلاعات مربوط به آن ...

واحد ارزشیابی آموزشی

اهداف و وظایف اجرای مصوبات و دستورالعمل­های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی. جمع ­آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده ­ها و دسته ­بندی اطلاعات مربوط به آن ...

شرح وظایف و اهداف مدیریت نظارت و ارزیابی

پس از تصویب «آیین نامه تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها» و ابلاغ آن در نیمه دوم سال ۱۳۷۷، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه زابل، تحت نظر مستقیم رئیس دانشگاه با هدف، وظایف و تشکیلات ذیل فعالیت می کند: اهداف تشکیل ...

شرح وظایف مدیریت امور حقوقی

اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت در امور کیفری و حقوقی طرح شکایت و تنظیم شکوائیه تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه پیگیری از طریق مراجع انتظامی (کلانتری، آگاهی) معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه و ...

وظایف و اختیارات هیأت امناء

تصویب آئین نامه داخلی بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود. تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه تصویب حسابها و ترازنامه سالانه دانشگاه تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن تعیین حسابرس برای دانشگاه کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و ...

وظایف دبیرخانه هیأت امناء

بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادهای رسیده از معاونت ها و واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق آنها با مقررات و ضوابط قانونی. جمع آوری و تکثیر درخواستهای رسیده و آماده کردن پوشه های کاری به تعداد اعضای جلسه. تهیه دستور جلسات ...

ساختار تشکیلاتی هیأت اجرایی جذب

رئیس مؤسسه (رئیس هیأت)  رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  سه تا پنج عضو هیأت علمی از دانشگاه انتخاب هیأت عالی جذب  مسئول و کارشناسان دبیرخانه هیأت اجرایی جذب (فلوچارت)

معرفی مرکز

مرکز توسعه آموزش زبان‌های خارجی دانشگاه زابل با هدف اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری (مدظله) و سیاست‌های علمی و بین‌المللی دولت تدبیر و امید و در راستای اهداف تعیین شده در خصوص زمینه‌سازی افزایش سطح توانمندی اعضای هیأت علمی،‌ ...

معرفی

بسیاری از کسب و کارهای موفق نتیجه پرورش و رشد ایده های خلاقانه هستند. دانشگاه و بالطبع آن اعضاء هیات علمی و دانشجویان به عنوان نیروهای محرکه و خلاق جامعه همواره مطرح بوده اند. فلذا مراکز نوآوری و توسعه فناوری ...

واحد آمار

تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه نیازسنجی مستمر آمار و اطلاعات مورد نیاز واحدهای دانشگاه اخذ آمار و اطلاعات از سیستمهای ...

واحد بودجه

پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه جمع آوری بودجه ...

شرح وظایف

برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه ، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی تهیه ...

معرفی و شرح وظایف

بررسی و برنامه ریزی با هدف دستیابی به روش‌های علمی جهت تداوم و ارتباط دو سویه بین مدیریت سازمان و کارکنان، مشورت و ارائه خدمات لازم به منظور برقراری و گسترش امور ارتباطی بخش‌های مختلف دانشگاه با مخاطبان درونی و ...

فعالیتها

روابط عمومی دانشگاه زابل، بر اساس مسئولیت ها و مأموریت های محوله، فعالیت های متنوع و گوناگونی را در طی سال ها در دانشگاه انجام داده است. از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: برگزاری مراسم دید و ...