مطالب مرتبط با کلید واژه

لینکثبت نام

گام های اصلی ثبت نام و پذیرش گام اول: آماده سازی و اسکن مدارک گام دوم: ثبت نام غیر حضوری از طریق لینک گلستان با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر گام سوم: مراجعه مجدد به سیستم گلستان پس از ۷۲ ساعت از ثبت ...

ثبت نام و پذیرش

گام های اصلی ثبت نام و پذیرش گام اول : آماده سازی و اسکن مدارک گام دوم :ثبت نام غیر حضوری از طریق لینک گلستان با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر گام سوم : مراجعه مجدد به سیستم گلستان پس از 72 ساعت ...

ثبت نام

گام های اصلی ثبت نام و پذیرش گام اول: آماده سازی و اسکن مدارک گام دوم: ثبت نام غیر حضوری از طریق لینک گلستان با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر گام سوم: ثبت نام بصورت حضوری طبق جدول زمانبندی اعلام شده در فایل ...