مطالب مرتبط با کلید واژه

نماییدسفرهای خارجی

سفر به خارج از کشور برای افرادی که به طور مکرر سفر می کنند، ممکن است چندان مشکل ساز جلوه نکند ، چرا که آنان با مشکلات و مسایل این قبیل سفرها نسبتاً آشنا هستند، لیکن باید توجه داشت که ...

توصیه های فرهنگی و اخلاقی

دانشجوی گرامی: رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) می فرماید: «دانشگاه کارخانه آدم سازی است.» در دانشـگاه بهترین های جامعه جوان کشور جمع می شوند و انتظار می رود بهترین آداب، رسوم و اخلاق در آن رایج گشته تا انسان ...