مدیریت

زیبا سوری نظامی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی:شیمی معدنی
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۵۰
  • شماره نمابر: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۵۰
  • پست الکترونیک: zibasorinezami@yahoo.com