شورای آزمایشگاه

  • رییس دانشگاه - رییس شورا
  • رییس آزمایشگاه مرکزی - دبیر شورا
  • معاون اداری و مالی - عضو
  • معاون پژوهش و فناوری - عضو
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی - عضو

کلید واژه ها: معاون رییس عضو شورا دانشگاه آزمایشگاه