مدیر تحصیلات تکمیلی

محمدرضا دهمرده قلعه نو
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی:مرتع و آبخیزداری
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۰
  • شماره نمابر: ---
  • پست الکترونیک: mr.dahmardeh@yahoo.com