مدیر امور پشتیبانی

جواد نخزری خداخیر
  • مرتبه علمی: استادیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی:علوم ورزشی
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۶
  • شماره نمابر: ---
  • پست الکترونیک: javadnakhzari@uoz.ac.ir