مدیر امور پشتیبانی

وحید راهداری
  • مرتبه علمی: استادیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی:محیط زیست
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۸۶
  • شماره نمابر: ---
  • پست الکترونیک: vrahdari@uoz.ac.ir