معرفی معاون

محمدرضا رخشانی
  • مرتبه علمی:دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی:مهندسی برق
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۵۵
  • شماره نمابر: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۵۸
  • پست الکترونیک:mrakhshani@uoz.ac.ir