معرفی معاون

محمد رکوعی
  • مرتبه علمی:استاد
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی:اصلاح نژاد دام
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۵۵
  • شماره نمابر: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۵۸
  • پست الکترونیک: ---