رئیس دانشگاه

پیمان افراسیاب
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی :آبیاری و زهکشی
  • شماره تماس :۰۵۴-۳۲۲۳۲۹۶۱
  • شماره نمابر :۰۵۴-۳۲۲۲۶۷۶۵
  • پست الکترونیک: peyman.afrasiab@uoz.ac.ir