رئیس دانشگاه

محمد رکوعی
  • مرتبه علمی: استاد
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی :کشاورزی گرایش اصلاح نژاد دام
  • شماره تماس :۰۵۴-۳۴۲۱۱۰۰۱-۳
  • شماره نمابر :۰۵۴-۳۲۲۲۶۷۶۵
  • پست الکترونیک:rokouei@uoz.ac.ir