مبانی شیمی پلیمرگروه‌ها : انتشارات
شابک : 9786229449233
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۲۴۴
مرحله تولید : چاپ شده

تالیف : دکتر علیرضا سام زاده کرمانی

ارسال با ایمیل: