مبانی جبر ماتریس برای آمار با نرم افزارگروه‌ها : انتشارات
شابک : 978-622-94492-7-1
آخرین نوبت چاپ : ۱۴۰۲
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۳۷۹
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: