فناوری مولد سازی میگوگروه‌ها : انتشارات
شابک : 978-622-94492-9-5
آخرین نوبت چاپ : ۱۴۰۲
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۳۶۴
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: