برگزاری مراسم گرامیداشت روز آمار در دانشگاه زابل

تاریخ : ۰۱ آبان ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

برگزاری مراسم گرامیداشت روز آمار در دانشگاه زابل

گروه آمار دانشکده علوم پایه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مراسم گرامیداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی را برگزار کرد.