حضور رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه زابل در مراسم یادواره "شهید موسی نوری قلعه نو"

تاریخ : ۱۸ آبان ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

حضور رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه زابل در مراسم یادواره "شهید موسی نوری قلعه نو"