مراسم گرامیداشت شهید ابوالفضل شهریاری و شهدای حادثه تروریستی راسک با حضور خانواده شهید شهریاری در دانشگاه برگزار شد

تاریخ : ۱۰ دی ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

مراسم گرامیداشت شهید ابوالفضل شهریاری و شهدای حادثه تروریستی راسک با حضور خانواده شهید شهریاری در دانشگاه برگزار شد