حضور دانشگاهیان دانشگاه زابل در تجمع محکومیت حادثه تروریستی کرمان

تاریخ : ۱۶ دی ۱۴۰۲
محل برگزاری : زابل

حضور دانشگاهیان دانشگاه زابل در تجمع محکومیت حادثه تروریستی کرمان