تجمع خانواده بزرگ دانشگاه زابل در حمایت از دانشجویان حامی جبهه مقاومت

تاریخ : ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
محل برگزاری : دانشگاه زابل

تجمع خانواده بزرگ دانشگاه زابل در حمایت از دانشجویان حامی جبهه مقاومت