حضور خانواده دانشگاه زابل در مراسم میثاق امت باولایت و شهدای خدمت در گلزار شهدای شهرستان زابل

تاریخ : ۰۱ خرداد ۱۴۰۳
محل برگزاری : زابل

حضور خانواده دانشگاه زابل در مراسم میثاق امت باولایت و شهدای خدمت در گلزار شهدای شهرستان زابل