سرپرست حوزه اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه منصوب شد

تاریخ : ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
محل برگزاری : دانشگاه زابل

سرپرست حوزه اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه منصوب شد

اولین انتصاب مدیریت جدید دانشگاه زابل از میان فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان انجام شد. آقای دکتر رکوعی، سرپرست دانشگاه طی حکمی، آقای دکتر محمدرضا رخشانی دانشیار گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه را به سمت سرپرست حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه منصوب کرد.
متن حکم انتصاب بدین‌شرح است:

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، خردمندی، کاردانی و تجارب ارزنده جنابعالی، و در راستای تحقق اهداف عالیه دانشگاه، به موجب این حکم، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به عنوان سرپرست حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه منصوب می شوید.
انتظار می‌رود با اتکا به عنایات خداوند متعال و سرلوحه قرار دادن راهبردهای کلان آموزش عالی منبعث از نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر محور تفکر، دانش تخصصی، قانون‌مداری و شایسته‌سالاری، در مسیر اجرای برنامه‌های جامع دانشگاه، صیانت از بیت‌المال، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهره‌ورسازی ظرفیت‌های بالقوه، تحول نظام اداری و مالی با حفظ کرامت دانشگاهیان و پشتیبانی از اعم و اَهم امور بخش‌های مختلف دانشگاه، اهتمام احسن و اکمل معمول فرمایید.
موفقیت و سربلندی جنابعالی در انجام این مسئولیت خطیر، مشتمل بر وظایف قانونی عمومی و ماموریت‌های تخصصی محوله به شرح ذیل را از درگاه پروردگار منان مسئلت دارم.

• ایجاد چرخه انضباط مالی مبتنی بر اعتبار عملکردی شفاف در کلیه واحدهای دانشگاه
• تحول در زیربنای نظارتی صَرف اعتبارات تخصیصی منطبق بر ضوابط و مقررات
• آسیب‌شناسی پیوسته و تشخیص فرصت‌ها در راستای تحقق وضعیت مطلوب
• توسعه ساختارهای چابک، شفاف، فراگیر و پاسخگو در امور مالی و نیروی انسانی
• تدوین جامع برنامه‌ها، بانک‌های اطلاعاتی صرف بودجه، و گزارش‌دهی پیوسته
• حفظ پیوستگی، بایستگی و بهره‌وری فضاهای کالبدی بر اساس نیازها و منابع موجود
• توزیع و شناساندن مسئولیت‌های سازمانی مدیران و بهره‌وران مبتنی بر قوانین
• تمرکز بر درآمدهای اختصاصی، مبتنی بر توانایی و سرمایه‌های زیربنایی دانشگاه
توفیق و سربلندی جنابعالی در انجام وظایف محوله را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

آقای دکتر محمدرضا رخشانی، پیش از این مسئولیت مدیریت امور فناوری دانشگاه را به مدت بیش از 4 سال بر عهده داشته است.