حضور دانشگاهیان دانشگاه زابل در مراسم گرامیداشت شهدای ۷ تیر و شهدای خدمت

تاریخ : ۰۶ تیر ۱۴۰۳
محل برگزاری : دانشگاه زابل

حضور دانشگاهیان دانشگاه زابل در مراسم گرامیداشت شهدای ۷ تیر و شهدای خدمت