گزارش تصویری از حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه زابل در راهپیمایی روز جهانی قدس

تاریخ : ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
محل برگزاری : زابل

گزارش تصویری از حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه زابل در راهپیمایی روز جهانی قدس