برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های شبانه روزی دانشگاه زابل در سال ۱۴۰۲

تاریخ : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های شبانه روزی دانشگاه زابل در سال ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل:
آزمون ورودی دبیرستان های شبانه روزی دانشگاه زابل با شرکت 1031 نفر شرکت کننده در بعد از ظهر روز جمعه مورخ 29/2/1402 با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه زابل در دو حوزه امتحانی دانشگاه زابل متشکل از ساختمان ابوسعید و دانشکده ادبیات واقع در پردیس جدید برگزار شد. دانش آموزان شهرستان زابل و مناطق پنج گانه سیستان در این رقابت علمی حضور داشتند. در این ماراتن علمی594 دانش آموز دختر و 437 دانش آموز پسر برای ورود به دبیرستانهای دخترانه و پسرانه دانشگاه زابل به رقابت پرداختند.