گزارش تصویری از برگزاری مسابقه به مناسبت روز دختر در دانشگاه

تاریخ : ۰۱ خرداد ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

گزارش تصویری از برگزاری مسابقه به مناسبت روز دختر در دانشگاه