برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

تاریخ : ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه