انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌ مهارتی، علمی و تحقیقاتی دانشگاه زابل و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

تاریخ : ۲۹ خرداد ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌ مهارتی، علمی و تحقیقاتی دانشگاه زابل و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به منظور بهره‌گیری از تجربیات و توانایی‌های تخصصی، علمی، تحقیقاتی و اجرایی متقابل در امر توسعه همکاری‌های دو جانبه، روز شنبه 27 خرداد ماه ۱۴۰۲، تفاهم‌نامه همکاری‌ مهارتی، علمی و تحقیقاتی دانشگاه زابل و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان توسط آقای دکتر مجید عرفانیان‌اورعی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زابل و دکتر منصور سارانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان با هدف اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه‌ای، کاربردی، مشاوره‌ای و آموزشی، ترویجی و فرهنگی در موضوعات مرتبط با نیازهای منطقه، برگزاری نشست‌های علمی، سمینارها و کارگاه‌های مشترک، تبادل داده‌ها، اسناد و مدارک علمی، استفاده متقابل از پتانسیل‌های آموزشی، ترویجی، مطالعاتی و اجرایی موجود و ... امضا شد.