مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزشی


شرح وظایف

اداره کل شاهد در راستا تحقق فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر رسیدگی به امور آموزشی، فرهنگی، رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر ...

منابع آموزشی

div.img { margin:50; border: 1px solid #ccc; float: left; width:190; } منابع آموزشی دوره‌های همگانی آموزش عمومی زبان عبارت است از 4 مجموعه از ویرایش چهارم ...

واحد آموزش، بهره وری و ارزیابی عملکرد کارکنان

مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان بررسی مستمر و تعیین نیازهای آموزشی منابع انسانی دانشگاه بررسی و تعیین موضوع، سرفصل ...

تقویم آموزشی

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text h4 { font-size: 35px; line-height: 40px; color: var(--heading-color); margin-bottom: 40px; } .w3l-content-11 .services-title h3 { font-size: 45px; ...