درباره معاونت

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه دارایی ها، تامین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنـان، تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است این معاونت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین نامـــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبـرد و پیشرفت اهداف مقدس دانشگاه فعالیت نماید لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی، اختصاص بودجه واعتبـارات لازم به کارکنان، تامین و توزیع تجهیزات، امور عمومی و رفاه را مدیریت می نماید. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.

 • شماره تلفن معاونت: ۳۱۲۳۲۰۵۵-۰۵۴
 • شماره تلفن مدیریت اداری: ۳۱۲۳۲۰۶۱-۰۵۴
 • شماره تلفن نمابر: ۳۱۲۳۲۰۵۸-۰۵۴
about
 
 
 
 

وظایف عمومی

 • همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 • همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 • رسیدگی به هدفهای اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری ،استخدامی ، مالی و معاملاتی.
 • ارائه گزارشات توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه.
 • شرکت در شوراها، کمیسیون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری ، استخدامی ، مالی ، معاملاتی و حقوقی در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
 • نظارت ، همکاری و اظهار نظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط.
 • تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه.
 • انجام امرو استخدامی و تامین نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط با هماهنگی مدیریت طرح و برنامه.
 • بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضا هیات علمی به مراجع ذیربط .
 • همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی آن.
 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه.

کلید واژه ها: دانشگاه مالی اداری مالی معاونت اداری مالی اداری معاونت اداری مربوط مربوط واحدهای معاونت واحدهای