مطالب مرتبط با کلید واژه

مالی


شرح وظایف مدیریت امور مالی

انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات. دریافت و وصول درآمدها عمومی و اختصاصی دانشگاه. تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها ، پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط. رسیدگی ...

درباره معاونت

.fun-facts-area { background-image: url(/images/www/fa/page/editor/2022/1667036223-funfacts-bg.jpg); position: relative; background-position: center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px; } .single-cities { position: relative; margin-bottom: 30px; overflow: hidden; } .single-cities figure { margin: 0; position: relative; overflow: hidden; border-radius: 5px; } .cities-content { right: 20px; left: auto; text-align: right; } .single-cities img ...

معرفی مدیر امور مالی

.w3l-team-single .bar-top { background: #1a1a1a; border-radius: 30px; } .w3l-team-single .social-2 li { display: inline-block; } .w3l-team-single .social-2 li a { background: #640404; color: #fff; width: 100px; height: 36px; line-height: 36px; display: block; ...