مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه


شرح وظایف مدیریت امور مالی

انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات. دریافت و وصول درآمدها عمومی و اختصاصی دانشگاه. تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها ، پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط. رسیدگی ...

درباره معاونت

.fun-facts-area { background-image: url(/images/www/fa/page/editor/2022/1667036223-funfacts-bg.jpg); position: relative; background-position: center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px; } .single-cities { position: relative; margin-bottom: 30px; overflow: hidden; } .single-cities figure { margin: 0; position: relative; overflow: hidden; border-radius: 5px; } .cities-content { right: 20px; left: auto; text-align: right; } .single-cities img ...

معرفی مدیر امور مالی

.w3l-team-single .bar-top { background: #1a1a1a; border-radius: 30px; } .w3l-team-single .social-2 li { display: inline-block; } .w3l-team-single .social-2 li a { background: #640404; color: #fff; width: 100px; height: 36px; line-height: 36px; display: block; ...

اداره اموال

شـرح وظایـف امین اموال                                      رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها ...

اداره امور عمومی

تهیه طرح جامع فضای سبز دانشگاه حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در کلیه اماکن و محوطه های دانشگاه مطالعه، طراحی و تامین آب مورد نیاز و نظارت بر آبیاری صحیح و توزیع آب نظارت و پیگیری امور تنظیف و نظافت اماکن، ساختمان ...

اداره اموال و جمعداری

۱. رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار ۲. تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا ۳. کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از ...