معرفی

بسیاری از کسب و کارهای موفق نتیجه پرورش و رشد ایده های خلاقانه هستند. دانشگاه و بالطبع آن اعضاء هیات علمی و دانشجویان به عنوان نیروهای محرکه و خلاق جامعه همواره مطرح بوده اند. فلذا مراکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه ها جهت نیل به اهداف ذیل ایجاد شدند:

  • ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در کشور
  • نقش آفرینی در تحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری
  • شناسایی و توانمند سازی متخصصین، اساتید و دانشجویان خلاق، نوآور و کار آفرین و فراهم کردن زمینه تجاری نمودن ایده های خلاقانه برای ورود به محیط کسب و کار
  • ارتقاء نقش نوآوران و کارآفرینان در  توسعه و اعتلای کشوراز طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار دانش بنیان
  • تسریع در تبدیل ایده ها به محصول

در همین راستا، دانشگاه زابل در سال ۱۳۹۹ موفق به اخذ موافقت اولیه جهت احداث مرکز نوآوری و توسعه فناوری گردیده است که در متراژ بالغ بر ۱۵۰۰۰ متر مربع در محل پردیس دانشگاه در حال احداث می باشد. واحدهای فناور پس از طی مراحل ذیل می توانند در مرکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه استقرار یافته و از برنامه های حمایتی آن بهره مند شوند.

کلید واژه ها: دانشگاه توسعه نوآوری توسعه توسعه فناوری نوآوری نوآوری توسعه فناوری فناوری کسب کار