معرفی معاون

محمودرضا حسینی طباطبایی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی:مهندسی عمران
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۰
  • شماره نمابر: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۲
  • پست الکترونیک: ---