مدیریت آموزش های الکترونیک و آزاد

گروه آموزش­های آزاد و الکترونیک دانشگاه زابل با هدف توسعه آموزش­های غیرحضوری و الکترونیک در کشور در آذر ماه ۱۳۹۹ با فعال شدن در نمودار سازمانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آغاز به کار کرد.

این گروه در ابتدا مسیر با به روزرسانی شیوه نامه برگزاری آزمون­های پایانی، تولید راهنماهای ویژه اساتید و دانشجویان در جهت برگزاری تمامی آزمون­های پایان نیمسال به صورت الکترونیکی و همچنین راهنمای تشکیل و مدیریت کلاس­ها در سامانه یادگیری (LMS) فعالیت خود را آغاز نمود. در اسفند ماه ۱۳۹۹ نخستین وبینار تخصصی در زمینه تولید محتوای الکترونیکی را با همکاری واحد مدیریت امور فناوری دانشگاه برگزار کرد.

این گروه با به روزرسانی فرآیندهای اداری و آموزشی تحت نظر و اختیار معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سعی در تسهیل و تسریع فرآیندهای جاری آموزشی دارد.

کلید واژه ها: دانشگاه آموزشی گروه معاونت آموزش