تماس با ما

نشانی

زابل،جاده بنجار،دانشگاه زابل، معاونت آموزشی

شماره تماس

۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۱

پست الکترونیک

mr.dahmardeh@yahoo.com