واحد خدمات آموزشی

 1. مشاوره، راهنمایی و همکاری با همکاران واحد های آموزشی دانشکده ها
 2. صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 3. تنظیم و ابلاغ صورتجلسات شورا به همراه بندهای مربوطه به دانشکده ها
 4. بررسی و تنظیم پرونده های آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کمیسیون موارد خاص دانشگاه
 5. بررسی و تنظیم پرونده های آموزشی دانشجویان اخراجی و تمدید سنوات تحصیلی جهت ارجاع به کمیسیون استان
 6. ابلاغ نامه صورتجلسات کمیسیون موارد خاص دانشگاه و استانی به دانشکده ها
 7. بررسی و ارسال پرونده های دانشجویان تکمیل ظرفیت و انتقال دائم به دانشگاههای دیگر
 8. بررسی درخواست های دانشجویان مربوط به انصرافی یا اخراجی
 9. ارسال نامه های اخراجی و عدم مراجعه
 10. راکد نمودن سیستم دانشجویانی که انتقال یا انصراف داشته اند
 11. بررسی درخواست های دانشجویان مربوط به مهمانی
 12. ارسال ریزنمرات دوره مهمانی دانشجو به دانشکده های مربوطه جهت ثبت و تطبیق نمرات
 13. ابلاغ کلیه بخشنامه ها، اطلاعیه ها و مقررات آموزشی و انضباطی به دانشجویان از طریق دانشکده ها
 14. تحویل مدارک دانشجویان اخراجی و انصرافی پس از تسویه حساب (در مورد دانشجویان روزانه پس از پرداخت تعهد آموزش رایگان)
 15. تهیه گزارش های آماری در خصوص دانشجویان انصرافی، اخراجی، میهمانی و ..... برای واحد های مختلف اعم از دانشگاهی و یا وزارتی

کلید واژه ها: دانشجویان دانشکده بررسی آموزشی اخراجی ابلاغ