مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان


فرمهای دکتری تخصصی

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; ...

آیین نامه های کارشناسی ارشد

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; ...

واحد امور آموزشی

مشاوره و راهنمایی دانشکده ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص موارد آموزشی . بررسی پرونده آموزشی و پژوهشی دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع دکتری تخصصی در هر نیمسال تحصیلی (پردیس، روزانه، شبانه) صدور نامه و مجوز آزمون جامع دانشجویان دکتری ...

واحد پژوهشی

مشاوره، راهنمایی و همکاری با همکاران واحد پژوهشی دانشکده ها مشاوره و راهنمایی دانشجویان در خصوص موارد پژوهشی تشکیل پرونده پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) جمع آوری و کنترل گزارش کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) مکاتبه با سامانه ایران ...

واحد ثبت نام و پذیرش

ثبت نام از کلیه دانشجویان جدید الورود مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (اعم از استعداد های درخشان و تکمیل ظرفیت) و دانشجویان میهمان درهر نیمسال تحصیلی درخواست تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات دانشجویان پذیرفته شده مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رفع نقص پرونده ...

واحد خدمات آموزشی

مشاوره، راهنمایی و همکاری با همکاران واحد های آموزشی دانشکده ها صدور گواهی اشتغال به تحصیل تنظیم و ابلاغ صورتجلسات شورا به همراه بندهای مربوطه به دانشکده ها بررسی و تنظیم پرونده ...

واحد فارغ التحصیلان

بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه صدور گواهی نامه موقت دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه صدور دانشنامه دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه صدور ...

واحدمشمولین

درج کلیه اطلاعات لازم دانشجویان مشمول در خصوص نظام وظیفه در سیستم سدف صدور درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان انجام مکاتبات لازم در رابطه با وضعیت نظام وظیفه دانشجویان پاسخگویی به مراجعین ...