مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان


فرم ها و آیین نامه های مقاطع کارشناسی و کاردانی

ضروری است کلیه دانشجویان عزیز دانشگاه زابل مقررات و آیین نامه های مرتبط را در این بخش مطالعه نمایند. آیین نامه ها و مقررات آموزشی .w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; ...

واحد مشمولین

دارا بودن کارت پایان خدمت هوشمند دارا بودن کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص) مشمولان دارای برگه معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی، کفالت و سایر) در مدت اعتبار آن. مشمولان فارغ التحصیل کارشناسی (در سنوات مجاز تحصیلی)، ...

واحد انفورماتیک

اعمال آئین نامه های آموزشی وزارت علوم برای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در سیستم گلستان و تعریف زمان اعمال این آئین نامه برای دانشجویان. تبدیل اطلاعات گروهی (convert) دانشجویان جدیدالورود از پورتال سازمان سنجش آموزش کشور به سیستم ...

وظایف

پیشنهاد اولیه میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم و پیگیری از طریق مدیریت محترم طرح و برنامه دانشگاه جهت طرح در کمیسیون دائمی و تصویب نهایی در هیات امناء دانشگاه. ثبت شهریه ثابت و متغیر تحصیلی برای دانشجویان نوبت دوم مطابق مصوبه ...

پذیرش بدون کنکور

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; line-height: ...

بخشنامه ها و آیین نامه ها

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; line-height: ...