مطالب مرتبط با کلید واژه

تهیه


شرح وظایف مدیریت امور مالی

انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات. دریافت و وصول درآمدها عمومی و اختصاصی دانشگاه. تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها ، پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط. رسیدگی ...

معرفی مدیر امور مالی

.w3l-team-single .bar-top { background: #1a1a1a; border-radius: 30px; } .w3l-team-single .social-2 li { display: inline-block; } .w3l-team-single .social-2 li a { background: #640404; color: #fff; width: 100px; height: 36px; line-height: 36px; display: block; ...

اداره دفترداری و تنظیم حسابها

کنترل سر فصل حسابداری اسناد هزینه ای و عاملیتها تبدیل اسناد ( موقت بر دائم و نگهداری ( بایگانی ) ) آنها کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر اعتبارات و تنظیم حسابها کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر صدور چک و ...