مطالب مرتبط با کلید واژه

تنظیم


معرفی مدیر امور مالی

.w3l-team-single .bar-top { background: #1a1a1a; border-radius: 30px; } .w3l-team-single .social-2 li { display: inline-block; } .w3l-team-single .social-2 li a { background: #640404; color: #fff; width: 100px; height: 36px; line-height: 36px; display: block; ...

اداره دریافت و پرداخت

تنظیم و صدور اسناد از پرسنل، اداری، سرمایه ای، اختصاصی و بازنشستگان صدور چک از تمام حساب های جاری، طرح، ابلاغی درآمد، سپرده و .... تحریر دفتر معین بانک و ثبت وجوه رسیده و چکهای صادره به تفکیک حساب بانکی و منابع ...

واحد نقلیه

برنامه ریزی و هماهنگی جهت استفاده از خودرو برای واحدهای درخواست کننده پیگیری و انجام امور بیمه، تعمیر، مصرف سوخت و نگهداری خودروهای دانشگاه تنظیم و محاسبه کارکرد خودروهای استیجاری