مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتری


فرمهای دکتری تخصصی

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; ...

آیین نامه های دکتری تخصصی

.w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; ...

واحد امور آموزشی

مشاوره و راهنمایی دانشکده ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص موارد آموزشی . بررسی پرونده آموزشی و پژوهشی دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع دکتری تخصصی در هر نیمسال تحصیلی (پردیس، روزانه، شبانه) صدور نامه و مجوز آزمون جامع دانشجویان دکتری ...

واحد ثبت نام و پذیرش

ثبت نام از کلیه دانشجویان جدید الورود مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (اعم از استعداد های درخشان و تکمیل ظرفیت) و دانشجویان میهمان درهر نیمسال تحصیلی درخواست تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات دانشجویان پذیرفته شده مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رفع نقص پرونده ...

واحد فارغ التحصیلان

بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه صدور گواهی نامه موقت دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه صدور دانشنامه دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه صدور ...

جزئیات آزمون مصاحبه دکترا

اطلاعیه شماره 1 (مرحله ارزیابی تخصصی مقطع دکتری سال تحصیلی 1400-1399)   فرم شماره 1(فرم مرحله دوم آزمون دکتری سال 99)