معرفی ریاست دانشکده

عزیزاله مختاری
  • مرتبه علمی: استادیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی: حشره شناسی
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۰۰
  • شماره نمابر: ---
  • پست الکترونیک: mokhtari@uoz.ac.ir